Khu Trung Tâm 930ha

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN

Ứng dụng bản đồ cho phép người sử dụng tra cứu thông tin về chức năng sử dụng đất của từng khu đất theo Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.